Πρόγραμμα εξετάσεων


ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η πρώτη εξεταστική περίοδος στα φροντιστήρια Ωρίωνας θα γίνει από τις 21/10/2017 έως τις 11/11/2017.
Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων πατήστε εδώ.
Για να δείτε την εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις πατήστε εδώ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η δεύτερη εξεταστική περίοδος στα φροντιστήρια Ωρίωνας θα γίνει από τις 23/12/2017 έως τις 05/01/2018.
Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων πατήστε εδώ.
Για να δείτε την εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις πατήστε εδώ.

ΤΡΙΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η τρίτη εξεταστική περίοδος στα φροντιστήρια Ωρίωνας θα γίνει από τις 10/04/2018 έως τις 22/04/2018.
Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων πατήστε εδώ.
Για να δείτε την εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις πατήστε εδώ.