ΕκπαίδευσηΑπό την ίδρυσή τους τα φροντιστήρια Ωρίωνας έχουν προσανατολιστεί και ειδικευτεί στην προετοιμασία υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υποψηφίων που αντιμετωπίζουν σοβαρά το μέλλον τους και έχουν υψηλούς στόχους. Στην εκπλήρωση των στόχων αυτών είναι αποφασιστικής  σημασίας η συμβολή μας, γιατί συστηματικά και υπεύθυνα, με την πλέον σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία προωθούμε και εφαρμόζουμε ότι καινούργιο υιοθετεί και απαιτεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Το έργο μας δεν περιορίζεται απλά στην εκπαιδευτική πράξη μέσα στην τάξη. Περιλαμβάνει και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που σκοπό έχουν την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών μας (έκδοση φροντιστηριακών βιβλίων, βοηθημάτων, περιοδικών, τυπολογίων κ.ά.). Οι επιτυχίες των μαθητών μας αποτελούν την επιβράβευση του δικού μας έργου και την απόδειξη της ποιοτικής εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Ειδικότερα σήμερα, μέσα στη δίνη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Γιατί μόνο αυτή μπορεί να διασφαλίσει τις απαραίτητες για την εκπαιδευτική ανέλιξη του μαθητή προϋποθέσεις. Απαιτεί όμως πολύ μόχθο και από αυτόν που αναλαμβάνει την παροχή της, αλλά και από κείνον που επιθυμεί να την αποκτήσει. Τα φροντιστήρια Ωρίωνας επομένως, απευθύνονται στους υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους μαθητές, που επιθυμούν να αποδυθούν σε μια διαδικασία εντατικής προετοιμασίας, γιατί γνωρίζουν ότι μόνο μ ́ αυτήν διασφαλίζουν μια διακεκριμένη εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, την επίτευξη των στόχων τους και τη δικαίωση των προσδοκιών τους.