Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Φιλολογική ομάδα

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται η διδακτική προσέγγιση του αδίδακτου κειμένου. Στόχο του έχει να καταστήσει ικανό το μαθητή να διερευνά κείμενα της αττικής διαλέκτου.

Σελίδες: 189
Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Φιλολογική ομάδα

Το παρόν βιβλίο περιέχει 27 κείμενα Αρχαίων Ελληνικών.

Σελίδες: 70
Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

Μουρατίδης Κωνσταντίνος - Παυλίδου Πολυξένη

Το βιβλίο Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων είναι ένα εμπλουτισμένο σε άλυτες ασκήσεις εργαλείο της Α’ Λυκείου

Σελίδες: 158
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Προδρομίδης Γιάννης

Το βιβλίο Ανάπτυξη εφαρμογών περιέχει την εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Γ τάξης του ενιαίου λυκείου της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Σελίδες: 168
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Βλισίδης Γιώργος

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος Ανάπτυξης Εφαρμογών, το οποίο διδάσκεται στην Γ' Λυκείου της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Σελίδες: 195
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Φιλολογική ομάδα

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται διεξοδική αντιμετώπιση των γραμματικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Σελίδες: 186
Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Φιλολογική ομάδα

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στην ύλη των Αρχαίων Ελληνικών Β λυκείου κατεύθυνσης. Περιέχει:

Σελίδες: 186
Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Φιλολογική ομάδα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο στήριγμα για τους μαθητές της Ά λυκείου στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν και να μελετήσουν

Σελίδες: 236