Προγράμματα σπουδών


Στα φροντιστήρια Ωρίωνας διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα.
Πατήστε στον κωδικό του μαθήματος για λεπτομέρειες.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΓΝ86 Νεοελληνική γλώσσα
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΓΑΔ84 Αρχαία διδαγμένο κείμενο
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των ανθρωπιστικών σπουδών
ΓΑΑ84 Αρχαία αδίδακτο κείμενο
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των ανθρωπιστικών σπουδών
ΓΑΙ84 Ιστορία κατεύθυνσης
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των ανθρωπιστικών σπουδών
ΓΑΛ84 Λατινικά κατεύθυνσης
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών
ΓΓΜ86 Μαθηματικά γενικής παιδείας
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των παιδαγωγικών σπουδών
ΓΓΒ86
Βιολογία γενικής παιδείας
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των σπουδών υγείας
 
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΓΓΝ86 Νεοελληνική γλώσσα
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΓΘΦ84
Φυσική κατεύθυνσης
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των θετικών σπουδών
ΓΘΧ84 Χημεία κατεύθυνσης
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των θετικών σπουδών
ΓΘΜ84
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των θετικών σπουδών
ΓΘΒ84
Βιολογία κατεύθυνσης
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των σπουδών υγείας
ΓΓΙ86
Ιστορία γενικής παιδείας
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των παιδαγωγικών σπουδών
 
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΓΝ86 Νεοελληνική γλώσσα
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΓΟΜ84
Μαθηματικά κατεύθυνσης
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των σπουδών οικονομίας
ΓΟΠ84
Ανάπτυξη εφαρμογών ΑΕΠΠ
Υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης των σπουδών οικονομίας
ΓΟΟ84
Αρχές οικονομικής θεωρίας
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των σπουδών οικονομίας
ΓΓΒ86
Βιολογία γενικής παιδείας
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των σπουδών υγείας
ΓΓΙ86
Ιστορία γενικής παιδείας
Μάθημα επιλογής για το άνοιγμα του πεδίου των παιδαγωγικών σπουδών
 
Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΓΝ86
Νεοελληνική γλώσσα
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΒΓΑ86
Άλγεβρα γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΒΓΦ86
Φυσική γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΒΓΧ86
Χημεία γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΒΘΜ84 Μαθηματικά κατεύθυνσης
Μάθημα κατεύθυνσης για μαθητές που θα ακολουθήσουν θετικές σπουδές
ΒΘΦ84
Φυσική κατεύθυνσης
Μάθημα κατεύθυνσης για μαθητές που θα ακολουθήσουν θετικές σπουδές
 
Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ή ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΓΝ86
Νεοελληνική γλώσσα
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
ΒΑΔ84
Αρχαία διδαγμένο κείμενο
Μάθημα κατεύθυνσης για μαθητές που θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές σπουδές
ΒΑΑ84 Αρχαία αδίδακτο κείμενο
Μάθημα κατεύθυνσης για μαθητές που θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές σπουδές
ΒΑΛ84
Λατινικά κατεύθυνσης
Μάθημα κατεύθυνσης για μαθητές που θα ακολουθήσουν ανθρωπιστικές σπουδές
ΒΓΑ86
Άλγεβρα γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας για όλες τις κατευθύνσεις
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΓΝ86
Νεοελληνική γλώσσα
Μάθημα γενικής παιδείας
ΑΓΑ86
Άλγεβρα γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας
ΑΓΓ86
Γεωμετρία γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας
ΑΓΦ86
Φυσική γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας
ΑΓΧ86
Χημεία γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας
ΑΑΡ86
Αρχαία γενικής παιδείας
Μάθημα γενικής παιδείας