Έναρξη θερινών μαθημάτων
ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Το καλοκαιρινό σχολείο για τους μαθητές της Γ λυκείου στα φροντιστήρια Ωρίωνας ξεκινάει στις 12 Ιουνίου και έχει διάρκεια τέσσερις εβδομάδες.

- Την πρώτη εβδομάδα γίνονται επαναλήψεις, διαγνωστικά τεστ και το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate Test K.17.

- Τις επόμενες τρεις εβδομάδες οι μαθητές προχωρούν στην ύλη της τρίτης λυκείου με εντατικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις γραμματείες των φροντιστηρίων.