Υποτροφίες
Τα φροντιστήρια Ωρίωνας δίνουν κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό υποτροφιών για τις τρεις τάξεις του λυκείου. Ο αριθμός των υποτροφιών καλύπτει το 6% του συνολικού αριθμού των μαθητών των φροντιστηρίων μας και περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες.
- Υποτροφίες για όλους τους μαθητές της Θεσσαλονίκης με απαλλαγή των διδάκτρων κατά 100%  και κατά 50% οι οποίες δίνονται με κοινωνικά και εκπαιδευτικά κριτήρια και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονιάς.
- Υποτροφίες με απαλλαγή διδάκτρων κατά 100% οι οποίες δίνονται σε μαθητές συλλόγων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας στο οποίο να φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα
• Κάρτα ανεργίας γονέων (αν υπάρχει)
• Έλεγχος προόδου από το λύκειο του μαθητή στον οποίο να φαίνεται αναλυτικά η βαθμολογία της προηγούμενης χρονιάς

Μπορείτε να διεκδικήσετε μια υποτροφία συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε πατώντας εδώ.