Το περιοδικό των φροντιστηρίων μας
Το MAGAZINO είναι το περιοδικό που εκδίδουν τα φροντιστήρια Ωρίωνας. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε τεύχους. Για να σας αποσταλεί η έντυπη έκδοση πρέπει να επικοινωνήσετε με τις γραμματείες των φροντιστηρίων.

ΤΕΥΧΟΣ 1

ΤΕΥΧΟΣ 2