Συμπλήρωση μηχανογραφικού22-06-2017

Συμπλήρωση μηχανογραφικού


Από τη Δευτέρα 26/06/2017 μέχρι την Παρασκευή 07/07/2017 όλοι οι μαθητές των φροντιστηρίων, μπορούν να έρχονται στο αντίστοιχο παράρτημα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ