Πρώτη εξεταστική περίοδος27-09-2017

Πρώτη εξεταστική περίοδος


Η πρώτη εξεταστική περίοδος στα φροντιστήρια Ωρίωνας θα γίνει από τις 21/10/2017 έως τις 11/11/2017.
Για λεπτομέρεις πατήστε εδώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ