Δωρεάν παροχές


Δωρεάν βιβλία: Όλοι οι μαθητές μας παραλαμβάνουν με την εγγραφή τους δωρεάν όλα τα βιβλία των φροντιστηρίων μας.
Μπορείτε να δείτε τις εκδόσεις μας πατώντας εδώ.

Δωρεάν επιπλέον ώρες μαθημάτων: Όλες οι επιπλέον ώρες σε οποιαδήποτε τάξη και σε οποιοδήποτε μάθημα παρέχονται δωρεάν για όλους τους μαθητές μας.

Δωρεάν e-book, εφαρμογές, προσομοιώσεις: Όλα τα βιβλία των φροντιστηρίων μας σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και πλήθος εφαρμογών και προσομοιώσεων στα μαθήματα μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία κλπ, παρέχονται σε όλους τους μαθητές μας, μαζί με το tablet των φροντιστηρίων.

Δωρεάν e-learning: Ηλεκτρονική επικοινωνία, βαθμολογίες, παρατηρήσεις, ανταλλαγή ασκήσεων, κειμένων, διαγωνισμάτων μέσω της ιστοσελίδας μας www.orionas.edu.gr.

Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού: Οι μαθητές των φροντιστηρίων μας όλων των τάξεων συμμετέχουν σε πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, που περιλαμβάνει ειδικά σεμινάρια και αξιόπιστα τεστ με τα οποία ο μαθητής μπορεί να βγάλει αξιόπιστα συμπεράσματα για το μελλοντικό του επάγγελμα.

Δωρεάν το g - test: Όλοι οι μαθητές μας της Α και Β λυκείου συμμετέχουν στο g - test το οποίο διεξάγεται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες τους.