Πρόγραμμα σεμιναρίωνΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Για τη σχολική χρονιά 2016-17 θα γίνουν τα παρακάτω σεμινάρια.


Ημερομηνία 


Σεμινάριο
   

12-13/11/2016

   Σεμινάριο Αποτελεσματικών Τρόπων Μελέτης και Διαχείρισης Χρόνου
 

   Περιγραφή του Σεμιναρίου:

    •   Εκμάθηση στρατηγικών τρόπων μελέτης βασισμένες στην κβαντική μάθηση.
    •   Τεχνικές διαχείρισης απόσπασης προσοχής και τρόποι συγκέντρωσης.
    •   Δημιουργία μηνιαίου, εβδομαδιαίου και καθημερινού χρονοδιαγράμματος για ένα
         καλύτερο προγραμματισμό των ακαδημαϊκών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων μου.


04/12/2016

 
   Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους και Φόβου Αποτυχίας
     Περιγραφή του Σεμιναρίου:
    •   Μαθαίνω τεχνικές αποφόρτισης του άγχους κατά τη διάρκεια εξετάσεων.
    •   Μαθαίνω πώς να βλέπω τον φόβο ως μία επιλογή και όχι κάτι δεδομένο.
    •   Μαθαίνω πώς να μην αφήνω να με επηρεάζουν οι αποτυχίες που μπορεί να έχω.


29/01/2017

  
   Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
     Το Career Gate Test K.17 είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
   που χαρτογραφεί την προσωπικότητα και καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις
   προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο, όπως αντιστοιχούν σε δύο επίπεδα
   σπουδών: α) ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης και β) επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης, επισημαίνει
   ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας,
   ενώ εμπεριέχει ενσωματωμένο έλεγχο ειλικρίνειας των απαντήσεων.


01/04/2017
08/04/2017
  
   Σεμινάριο Αυτογνωσίας και Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού -
   Ημερίδα επαγγελματικής κατάρτισης

 
   Περιγραφή του Σεμιναρίου:
    •   Γνωρίζω τις τάσεις της τωρινής και μελλοντικής αγοράς.
    •   Εντοπίζω και αναλύω τα πιθανά επαγγελματικά μου μονοπάτια.
    •   Εμβαθύνω στα στοιχεία της προσωπικότητάς μου και των δυνατότητων μου.
    •   Διερευνώ τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα και ταλέντα μου

   

Τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους μαθητές των φροντιστηρίων και τους γονείς τους.
Ο τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι οι αίθουσες σεμιναρίων και προβολής των φροντιστηρίων Ωρίωνας.