Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στην κίνηση ενός στερεού σώματος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες....

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Οι χρονικοί ρυθμοί μεταβολής έχουν σαν ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t. Αυτοί...

Ορμή - κρούση Β θέματα

Ορμή - κρούση Β θέματα

Ερωτήσεις Β θέματα (επιλογής και δικαιολόγησης) στην ορμή και κρούση. Κάποιες...

Συνδυαστικό θέμα Δ 10/04/20

Συνδυαστικό θέμα Δ 10/04/20

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση

Θέμα Β με δικαιολόγηση 20/03/2020

Θέμα Β με δικαιολόγηση 20/03/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Β. ΥΛΗ: Απλή αρμονική ταλάντωση, ρευστά σε κίνηση

TOP