Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Top Top

Σεμινάρια - Συμβουλευτική

Αρχική   /   Σεμινάρια - Συμβουλευτική

Σεμινάρια - Συμβουλευτική

Τα φροντιστήρια Ωρίωνας συνεργάζονται με δυο εταιρείες όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ατομική συμβουλευτική. Την εταιρεία EMPLOY και την εταιρεία LeadCompass. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τις γραμματείες των φροντιστηρίων καθώς και από τους παρακάτω συνδέσμους.

Για να κάνετε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού πατήστε εδώ.
                          
a