Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Top Top

Πανελλαδικές εξετάσεις

Αρχική   /   Πανελλαδικές εξετάσεις

Πανελλαδικές εξετάσεις


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021 ΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι παρακάτω εκπαιδευτικές εφαρμογές ενημερώνονται συνεχώς με εκπαιδευτικό περιεχόμενο έτσι ώστε, σε μια περίοδο με συνεχείς και σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο, να είστε στην αιχμή της ενημέρωσης για:
  • Τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα
  • Τις δυνατότητες που έχετε, να προετοιμαστείτε και να πετύχετε την πρόσβασή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Πρόσφατα, έγιναν ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών εφαρμογών μας έτσι ώστε οι εφαρμογές να εκπληρώνουν πλήρως το ρόλο τους, για την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών και των γονέων τους. Στόχος είναι πάντα οι εφαρμογές μας να χαρακτηρίζονται από:
  • Εγκυρότητα και Πληρότητα
  • Αισθητική Αρτιότητα
  • Τεχνική Αρτιότητα και Προσαρμοστικότητα
  • Λειτουργικότητα, Απλότητα, Φιλικότητα και Ευκολία για το χρήστη