Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Top Top

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Κεφ.1 Ανάλυση προβλήματος
Κεφ.2 Βασικές έννοιες αλγορίθμων & Προγραμματισμού
Κεφ.3 Δομή Ακολουθίας
Κεφ.4 Δομή Επιλογής
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδες 11-54

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Θ.Μ.Κ.Ε., Α.Δ.Μ.Ε., Οριζόντια βολή
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ:Γνωστό: σχολικό βιβλίο
εισαγωγή: Α′. Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ
Β′. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ
Γ′. ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ
Ε′. ΤΑ ΕΙΔΗ TOΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤ′. ΤΑ ΜΕΡΗ TOΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ
κείμενο: ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ παράγραφοι 1-4

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Μετατόπιση - Διάστημα,Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
a