Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Top Top

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

1η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Θεωρία:
1.    Πειθώ
2.    Παράγραφος: δομή- τρόποι ανάπτυξης
3.    Ύφος
4.    Περίληψη
5.    Δομή λογοτεχνικού κειμένου(κειμενικοί δείκτες, περιγραφή, ερμηνεία κλπ.) μόνο για να απαντηθεί ολοκληρωμένα το Θέμα Γ και όχι ως ερώτηση θεωρίας
6.    Μορφοσυντακτικά φαινόμενα: ονοματικά και ρηματικά πρόσωπα
7.    Λεξιλόγιο
8.    Λειτουργία της γλώσσας
9.    Χρόνοι-εγκλίσεις

Θέματα:
1.    Παιδεία
2.    Τέχνη
3.    Δημοκρατία
4.    Ανθρώπινα δικαιώματα
5.    Ιδιωτική ζωή

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Ηλιάδου Ιωάννα: Θεωρία:
1.    Περίληψη
2.    Παράγραφος: δομή και τρόποι ανάπτυξης
3.    Ενεργητική και παθητική σύνταξη
4.    Λειτουργία της γλώσσας: μεταφορική και κυριολεκτική
5.    Συνοχή- συνεκτικότητα
Θεματικές
1.    Ελεύθερος χρόνος
2.    Ψυχαγωγία
3.    Μ.Μ.Ε.
4.    Τέχνη
Καραδήμου Νικολέτα:
1.    Δομή έκθεσης και περίληψης
2.    Τρόποι ανάπτυξης παραγράφων
3.    Συνοχή
4.    Δομικά συστατικά παραγράφου


Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφων
Δομή παραγράφου (Θεματική πρόταση- Λεπτομέρειες- Κατακλείδα)
Δομή έκθεσης (Επιστολή- Άρθρο)
Συνδετικές λέξεις
Σχήματα λόγου: μεταφορές
Συνώνυμα- Αντώνυμα
Θέματα : Γλώσσα και πνευματική καλλιέργεια. Σωστή χρήση της γλώσσας. Διάλογος
a