Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Top Top

3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Ορμή - Κρούση, Ταλαντώσεις, Ρευστά.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Θεωρία:
Κεφάλαιο 2: Βασικές έννοιες αλγορίθμων
Ολόκληρο: Παράγραφοι 2.1 - 2.4
Κεφάλαιο 7: Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
Ολόκληρο: Παράγραφοι 7.1 - 7.10
Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη
Ολόκληρο: Παράγραφοι 8.1 - 8.2
Κεφάλαιο 9: Πίνακες
Ολόκληρο: Παράγραφοι 9.1 - 9.4

Ασκήσεις:
Πίνακες (Μονοδιάστατοι - Δισδιάστατοι)
Στοίβα - Ουρά

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2: Στατιστική
2.1: Βασικές Έννοιες
2.2: Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων
Θεωρία, Αποδείξεις και Ασκήσεις

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Ορμή - Κρούσεις, Βαρυτικό πεδίο.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Δυναμική σε μια διάσταση, δυναμική στο επίπεδο..
a