Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Top Top

3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

3η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: 1ο Κεφάλαιο:Διαμοριακές δυνάμεις-Ωσμωτική πίεση
2ο Κεφάλαιο:Θερμοχημεία
3ο Κεφάλαιο: Χημική κινητική
4ο Κεφάλαιο: Χημική ισορροπία
5ο Κεφάλαιο: Ιοντική ισορροπία
6ο Κεφάλαιο: Περιοδικός Πίνακας-Ηλεκτρονιακή Δόμηση
7ο Κεφάλαιο:Δομή μοριακών ενώσεων-Υβριδισμός
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΟΘ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Κεφάλαια 2,3,4,5..

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: 1ο Κεφάλαιο: Γενικό μέρος οργανικής Χημείας
Χαρακτηριστικές ομάδες
Ομόλογες σειρές
Ονοματολογία
Ισομέρεια
Εύρεση Μοριακών Τύπων
2ο Κεφάλαιο:Υδρογονάνθρακες
Καύση υδρογονανθράκων
Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκένια
Αντιδράσεις προσθήκης στα αλκίνια

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2 (Περιοδικός πίνακας - δεσμοί),
Κεφάλαιο 3 (Οξέα - Βάσεις - Άλατα -Οξείδια)
a