Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Top Top

5η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   5η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 11:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΓΠ-Ε01:
11:00
ΓΕ-Ε01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01: 10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 11:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 11:00
ΒΠ-04: 11:00
ΒΠ-05: 11:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: 1.1 Γραμμικά Συστήματα 
• Η εξίσωση αχ + βy = γ 
• Γραμμικό σύστημα 2×2 
• Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος 2×2 
• Λύση – διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2×2 (χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου «λύση – διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2×2») 
• Γραμμικό σύστημα 3×3 
1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΑΕ-01: 10:00
ΑΠ-01: 11:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2 ( Ενότητα 2.1) 
a