Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Top Top

6η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   6η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 11:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Θετικών - Οικονομίας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 1ο (Ενότητες 1.1-1.3)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2 (μέχρι την μετάφραση)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Γνωστό: Πρωταγόρας - Άγνωστο: Όλη η ύλη


Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01:
10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 11:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 11:00
ΒΠ-04: 11:00
ΒΠ-05: 11:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων, Χαρακτηριστικές ομάδες,Ομόλογες σειρές
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (Άγνωστο)
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01:
10:00
ΑΠ-01: 11:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Σύμβολα χημικών στοιχείων, Δομή ατόμων, Ατομικός-Μαζικός αριθμός


 
a