Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Top Top

7η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   7η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

7η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΓΕ-01: 10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κατηγορίες Οργανικών Αντιδράσεων, Οξειδοαναγωγή
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Σημειώσεις σελίδα  4-34
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κείμενα: 13,14,15,20

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΓΠ-Ε01: 10:00
ΓΕ-Ε01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 1.1

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΒΕ-01: 10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Οριζόντια βολή - Ομαλή κυκλική κίνηση

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΑΕ-01: 10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Διάστημα - Μετατόπιση, Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 
a