Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Top Top

10η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   10η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Θετικών - Οικονομίας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 1ο 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2ο , 4ο  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Γνωστό: Εισαγωγή,  Πλάτωνος Πρωταγόρας  (Ενότητες 1-7), Πλάτωνος Πολιτεία (Ενότητες 11-13)
Άγνωστο: Όλη η ύλη

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:
ΓΠ-Ε01: 10:00
ΓΕ-Ε01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01:
10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Θεωρία 
Από το σχολικό βιβλίο από την σελίδα 30 έως και την σελίδα 59. Δηλαδή: 
Κεφάλαιο 2ο: 
2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης (σελ. 30-39) 
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης (σελ.40-46) 
Κεφάλαιο 3ο: 
3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας (σελ.49-59) 
Ασκήσεις 
Οι ασκήσεις που έχουν γίνει μέσα στη τάξη καθώς και οι ασκήσεις που ανατέθηκαν προς επίλυση για το σπίτι.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Η ύλη ανακοινώνεται είκοσι ημέρες πριν τη γραπτή εξέταση

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01:
10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ:Κεφάλαιο 2ο  (έως 2.3) 
a