Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Top Top

11η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   11η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

11η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ:
•    Αντιδράσεις οργανικής
•    Οξειδωαναγωγή
•    Θερμοχημεία
•    Χημική κινητική
•    Χημική ισορροπία
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2ο , 7ο , 8ο 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κείμενα 15- 29

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01:
10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ:
•    Ονοματολογία Οργανικών Ενώσεων
•    Τρόποι εύρεσης μοριακού τύπου
•    Καύση – Καυσαέρια
•    Αντιδράσεις καύσης - Στοιχειομετρία
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (Άγνωστο)
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01:
10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ:
•    Ηλεκτρονιακή Δομή
•    Περιοδικός Πίνακας
•    Χημικοί Δεσμοί
•    Αριθμός Οξείδωσης

 
a