Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Top Top

15η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   15η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

15η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 4ο, 5ο
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Κεφαλαίο 3ο (Πίνακες)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01: 10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Θεωρία: Κεφάλαιο 3ο (Από 3.1 έως και 3.7)
Ασκήσεις: Οι ασκήσεις που έχουν γίνει μέσα στη τάξη καθώς και οι ασκήσεις που ανατέθηκαν προς επίλυση για το σπίτι.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01: 10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2ο , 3ο (έως 3.1)


 
a