Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Top Top

16η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   16η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

16η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Στάσιμο κυμα-Φαινόμενο Doppler-Ρευστά σε κίνηση
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΟΘ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 3ο
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδα: 138-152

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01: 10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Υδρογονθρακες, Αλκάνια-Αλκένια, Αντιδράσεις καύσης-προσθήκης
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (Άγνωστο)
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01: 10:00
ΑΠ-01: 10:00

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Αριθμός οξείδωσης, Χημικοί τύποι, Ονοματολογία 
a