Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Top Top

17η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   17η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

17η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01: 10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κινητική θεωρία αερίων - Έργο, εσωτερική ενέργεια, θερμότητα - Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01:
10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Δυναμική σε μία διάσταση- Δυναμική στο επίπεδο (ασκήσεις σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο)


 
a