Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Top Top

22η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   22η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

22η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Θετικών - Οικονομίας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 2ο
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 6ο, 7ο 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Γνωστό: Εισαγωγή,  Πλάτωνος Πρωταγόρας  (Ενότητες 1-7), Πλάτωνος Πολιτεία (Ενότητες 11-13), Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια ( Ενότητες 1-10), Αριστοτέλους Πολιτικά (Ενότητες 11-20)
Άγνωστο: Όλη η ύλη

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01: 10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Θερμοδυναμική

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01:
10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Κίνηση σε κεκλιμένο και οριζόντιο επίπεδο, νόμος της τριβής, έργο δύναμης. 
a