Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

Top Top

26η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   26η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

26η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΕ-01:
10:00
ΓΕ-02: 10:00
ΓΕ-03: 10:00
ΓΕ-04: 10:00
ΓΕ-05: 10:00
ΓΠ-01: 09:30
ΓΠ-02: 10:00
ΓΠ-03: 09:30
ΓΠ-04: 09:30
ΓΠ-05: 10:00
ΓΠ-06: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Θετικών - Οικονομίας
ΥΛΗ: Κεφάλαιο 3ο  Ολοκληρωτικός λογισμός
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Όλη ή υλη
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Γνωστό: Όλη η ύλη, Άγνωστο: Όλη η ύλη

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΒΕ-01:
10:00
ΒΕ-02: 10:00
ΒΕ-03: 10:00
ΒΕ-04: 10:00
ΒΠ-01: 10:00
ΒΠ-02: 10:00
ΒΠ-03: 10:00
ΒΠ-04: 10:00
ΒΠ-05: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Αλκίνια, Αλκοόλες
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (Άγνωστο)
ΥΛΗ: Όλη η ύλη

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕ-01:
10:00
ΑΠ-01: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Χημικές εξισώσεις αντιδράσεων, χημικοί υπολογισμοί
 
a