Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Top Top

1ος ΚΥΚΛΟΣ - 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   1ος ΚΥΚΛΟΣ - 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1ος ΚΥΚΛΟΣ - 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Κρούσεις (ολόκληρο το κεφάλαιο). Ταλαντώσεις (εξισώσεις, σύστημα ελατήριο - μάζα, ενέργειες στην απλή αρμονική ταλάντωση).
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: Κεφ.1 Ανάλυση προβλήματος
Κεφ.2 Βασικές έννοιες αλγορίθμων & Προγραμματισμού
Κεφ.3 Δομή Ακολουθίας
Κεφ.4 Δομή Επιλογής
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδες 11-51

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Οριζόντια βολή - Ομαλή κυκλική κίνηση
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (Γνωστό)
ΥΛΗ: σχολικό βιβλίο
εισαγωγή: Α′. Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ
Β′. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ
Γ′. ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ
Ε′. ΤΑ ΕΙΔΗ TOΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤ′. ΤΑ ΜΕΡΗ TOΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ
κείμενο: ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ παράγραφοι 1-3

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (διαγράμματα, ασκήσεις, θεωρία)
a