Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Top Top

2ος ΚΥΚΛΟΣ - 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αρχική   /   Πρόγραμμα εξετάσεων   /   2ος ΚΥΚΛΟΣ - 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2ος ΚΥΚΛΟΣ - 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΓ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΕΠΠ Οικονομίας - Πληροφορικής
ΥΛΗ: -Σημειώσεις: Κεφάλαια 1-5.
- Βιβλίο Μαθητή: Κεφάλαια 2, 7, 8 (Θεωρία).
- Βιβλίο Μαθητή Συμπληρωματικό: Ενότητα 3 (Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ).
- Παράρτημα Α - Οδηγίες Μελέτης Μαθητή: Κεφάλαια 1-3 (Θεωρία και Ασκήσεις)
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδες 59-79.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Θετικών Σπουδών
ΥΛΗ: Ορμή - Κρούσεις.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών (Γνωστό)
ΥΛΗ: Γνωστό: σχολικό βιβλίο
εισαγωγή: Α′. Η ΦΥΣΙΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ
Β′. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΤΟΡΕΙΑΣ
Γ′. ΡΗΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ
Ε′. ΤΑ ΕΙΔΗ TOΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤ′. ΤΑ ΜΕΡΗ TOΥ ΡΗΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΛΥΣΙΑ
κείμενο: ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ παράγραφοι 1-4

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 10:00
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική Γενικής Παιδείας
ΥΛΗ: Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση - Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.
a