Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Top Top

Βιολογία Γ λυκείου Σπουδών Υγείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Βιολογία Γ λυκείου Σπουδών Υγείας

Βιολογία Γ λυκείου Σπουδών Υγείας

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/biology_C_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Μητσικάρης Πέτρος
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Βιολογία Γ λυκείου θετικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Βιολογία Γ λυκείου θετικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μητσικάρης Πέτρος  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
Κεφάλαιο 1 -  ́Ανθρωπος και Υγεία
1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του αν-θρώπου.
1.2 Μικροοργανισμοί
1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών»)
1.2.2  Μετάδοση  και  αντιμετώπιση  των  παθογόνων  μικροοργανισμών.
1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού - Βασικές αρχές ανοσίας
1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας - Ανοσία
1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος
1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό.Κεφάλαιο
2 - Άνθρωπος και Περιβάλλον
2.1 Η έννοια του οικοσυστήματος
2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
2.2 Ροή Ενέργειας
2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι
2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
2.3.3 Ο κύκλος του νερού
2.4.3 Ερημοποίηση
2.4.4  Ρύπανση (εκτός: Ρύπανση του εδάφους και Ηχορ-ρύπανση)
Κεφάλαιο 3 - Εξέλιξη
3.1 Εισαγωγή
3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ
3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής
3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει3.2 Η σύγχρονη σύνθεση
3.2.1 Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία
3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχε-τικά στοιχεία
3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου
3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο
3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων
3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων
3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών
3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι
3.4.7  Η  ποικιλομορφία  στους  ανθρώπινους  πληθυσμούς
Από το βιβλίο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΥΧΟΣ Β'»
Κεφάλαιο 1 «Το γενετικό υλικό»
Κεφάλαιο 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
Κεφάλαιο 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
Κεφάλαιο 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
Κεφάλαιο 6 «Μεταλλάξεις»
Κεφάλαιο 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»
Κεφάλαιο 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» εκτός από τις ενότητες «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά».
Κεφάλαιο 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία».