Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Top Top

Λατινικά Γ λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Λατινικά Γ λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Λατινικά Γ λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/latinika_C_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Κατσανίδου Εύη - Σαλασίδου Σοφία
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Λατινικά Γ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών Τεύχος Α - Λατινικά Γ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών Τεύχος Β
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Λατινικά Γ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κατσανίδου Εύη - ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ. 3 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ. 5 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4, 5
Κειμ. 6 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6
Κειμ. 7 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7
Κειμ. 11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11
Κειμ. 13 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13
Κειμ. 14 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14
Κειμ. 15 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15
Κειμ. 20 Μετάφραση
Γραμματική κειμένου 16, Γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18 (εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18, δηλαδή την κλίση του ουσιαστικού bos), Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20
Επισήμανση: στην υποθετική - παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.
Κειμ. 21 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 21
Κειμ. 24 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 22, γραμματική - συντακτικό κειμένων 23, 24
Κειμ. 25 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25
Κειμ. 27 Μετάφραση
Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)
Κειμ. 29 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 28, συντακτικό κειμένου 29
Κειμ. 31 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 30, 31
Κειμ. 34 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων 32, 33, 34
Κειμ. 36 Μετάφραση
Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)
Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά τις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά τα ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε -um 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. αd με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας-διδακτέας ύλης
Κειμ.38 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 37, 38
Κειμ. 42 Μετάφραση
Συντακτικό κειμένου 39,
Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι παραχωρητικές),
Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές),
Συντακτικό κειμένου 42
Κειμ.43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43 εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτήσεις)
Κειμ.44 Μετάφραση
Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)
Γραμματική κειμένου 50
Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.
Κειμ.45 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 45

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση).
Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίθετο.
2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.