Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Top Top

ΑΟΘ Γ λυκείου Οικονομίας - Πληροφορικής

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  ΑΟΘ Γ λυκείου Οικονομίας - Πληροφορικής

ΑΟΘ Γ λυκείου Οικονομίας - Πληροφορικής

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/oikonomia_C_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Καβαλιαράκης Παναγιώτης
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου Οικονομικών Σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΟΘ Γ λυκείου  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Καβαλιαράκης Παναγιώτης - ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
Κεφάλαιο 1: Βασικές Οικονομικές Έννοιες(παράγραφοι 1 έως και 12, εκτός της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 6: «Μπορεί όμως να τονιστεί... εκφράζει.»)
Κεφάλαιο 2: Η ζήτηση των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 15)
Κεφάλαιο 3: Η παραγωγή της επιχείρησης και το κό-στος (παράγραφοι 1 έως και 7 του μέρους Α' που αναφέρεται στην παραγωγή της επιχείρησης, παράγραφοι 1 έως και 4 του μέρους Β', που αναφέρεται στο κόστος παραγωγής)
Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών (παράγραφοι 1 έως και 9)
Κεφάλαιο 5: Ο προσδιορισμός των τιμών (παράγραφοι 1 έως και 5)
Κεφάλαιο 7: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (παράγρα-φοι 1, 2, 3, 4 εκτός της 2ης πρότασης της υποενότητας (2): «Στη χώρα μας.. . Εθνικής Οικονομίας», 7, 9, 10)
Κεφάλαιο  9:  Οικονομικές  διακυμάνσεις  -  πληθωρισμός-ανεργία (παράγραφοι 1, 2, 3 από την αρχή έως: «...5% υψηλότερο από αυτό του προηγούμενου έτους.», 4 εκτός της 5ης πρότασης: «Επίσης άτομα τα οποία.. . δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό.» και της ενότητας «Καταπολέμηση της ανεργίας», 5)
Κεφάλαιο 10: Τα δημόσια οικονομικά (παράγραφοι 3 εκτός του αποσπάσματος της ενότητας i: «To μέγεθος και  η  αναλογία  των  διαφόρων  δαπανών..  .  πολεμικές  περιόδους.», 4)