Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Top Top

Μαθηματικά Β λυκείου Θετικών Σπουδών

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Μαθηματικά Β λυκείου Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά Β λυκείου Θετικών Σπουδών

Β λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/math_thetikon_B_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 2 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Παπαδόπουλος Δημήτρης
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά Β λυκείου θετικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά Β λυκείου θετικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μπάρλας Τάσος  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Μπάρλας

ΥΛΗ:
Κεφ. 1ο: Διανύσματα
1.1. Η Έννοια του Διανύσματος .
1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων.
1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (χωρίς τις Εφαρμογές 1 και 2).
1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο (Χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου «Συντεταγμένες Διανύσματος», χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων).
1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (χωρίς την απόδειξη του τύπου της αναλυτικής έκφρασης Εσωτερικού Γινομένου) και χωρίς την παράγραφο «Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα».
Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο
2.1. Εξίσωση Ευθείας.
2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (χωρίς την εφαρμογή 2).
2.3. Εμβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την Εφαρμογή 1).
Κεφ. 3ο: Κωνικές Τομές
3.1. Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου).
3.2. Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου της εφαπτομένης και την Εφαρμογή 1 στη σελ. 96).
3.3. Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης, την εφαπτομένη της έλλειψης και χωρίς τις εφαρμογές).
3.4. Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής, την απόδειξη του τύπου των ασύμπτωτων και την εφαπτομένη της υπερβολής).
3.5. Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Α) Δεν θα διδαχθούν οι ασκήσεις Β ομάδας των παραγράφων 3.2, 3.3 και 3.4.
Β) Από τις γενικές ασκήσεις του 3ου Κεφαλαίου δεν θα διδαχθούν ασκήσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (Παραβολή, Έλλειψη και Υπερβολή).
Γ) Όσον αφορά στις προτεινόμενες δραστηριότητες, επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα η επιλογή εκείνων που θα εφαρμόσει στην τάξη. Ωστόσο, καλό είναι να εμπλουτιστεί το μάθημα με το συγκεκριμένο υλικό.