Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Top Top

Φυσική Β λυκείου Θετικών Σπουδών

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Φυσική Β λυκείου Θετικών Σπουδών

Φυσική Β λυκείου Θετικών Σπουδών

Β λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/physics_thetikon_B_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 2 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Ατρείδης Βασίλης - Ατρείδης Γιώργος
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Φυσική Β λυκείου θετικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Θέματα φυσικής Β λυκείου θετικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ατρείδης Γιώργος  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
1 - ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
1.1 Οριζόντια βολή
1.2 Ομαλή κυκλική κίνηση
1.3 Κεντρομόλος δύναμη
2 - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
2.1 Η έννοια του συστήματος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις
2.2 Το φαινόμενο της κρούσης
2.3 Η έννοια της ορμής
2.4 Η δύναμη και η μεταβολή της ορμής
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορμής
2.6 Μεγέθη που δεν διατηρούνται στην κρούση
2.7 Εφαρμογές της διατήρησης της ορμής
3 - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
3.1 Εισαγωγή.
3.2 Οι νόμοι των αερίων.
3.3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.
3.4 Κινητική θεωρία.
3.5 Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα
Να μη διδαχθεί η απόδειξη της σχέσης
4 - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Θερμοδυναμικό σύστημα.
4.3 Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.
4.4 Αντιστρεπτές μεταβολές.
4.5 Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.
4.6 Θερμότητα.
4.7 Εσωτερική ενέργεια.
4.8 Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.
4.9 Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.
4.11 Θερμικές μηχανές.
4.12 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.
4.13 Η μηχανή του Carnot.
5 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
5.6 Η δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων.
5.7 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.
5.8 Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο.
Να μη διδαχθούν οι παράγραφοι: “Ο καθοδικός σωλήνας” και “Παλμογράφος”
5.9 Πυκνωτής και χωρητικότητα
Να μη διδαχθεί η σχέση υπολογισμού της χωρητικότητας επίπεδου πυκνωτή
5.10 Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή
Να μη διδαχθεί η παράγραφος “Υπολογισμός της ενέργειας φορτισμένου πυκνωτή”
5.12 Το βαρυτικό πεδίο
5.13 Το βαρυτικό πεδίο της Γης
5.14 Ταχύτητα διαφυγής - Μαύρες τρύπες
Να μη διδαχθεί η εξαγωγή της τιμής της ακτίνας Schwarzschild