Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Top Top

Χημεία Β λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Χημεία Β λυκείου Γενικής Παιδείας

Χημεία Β λυκείου Γενικής Παιδείας

Β λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/chemistry_genikis_B_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 2 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Γιαννόπουλος Νίκος
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Χημεία Β λυκείου γενικής παιδείας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Χημεία Β λυκείου γενικής παιδείας  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιαννόπουλος Νίκος  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
2.1 Πετρέλαιο - Προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιμα.
2.2 Νάφθα – Πετροχημικά.
2.3 Αλκάνια - Μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο. Παρατηρήσεις:
Να μην διδαχθούν οι παράγραφοι:
- Παρασκευές (των αλκανίων).
- γ. Υποκατάσταση (των αλκανίων).
2.4 Καυσαέρια- καταλύτες αυτοκινήτων.
2.5 Αλκένια – αιθένιο ή αιθυλένιο.
Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν
- η παράγραφος «Προέλευση - Παρασκευές» αλκενίων .
- ο πίνακας με τα παραδείγματα πολυμερισμού προσθήκης.
- ο πίνακας με τις βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου. 2.6 Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο Παρατήρηση: Να μην διδαχθούν:
- η υποενότητα «Παρασκευές» του ακετυλενίου.
- Η υποενότητα «γ. Πολυμερισμός»
- η αντίδραση σχηματισμού του χαλκοακετυλενιδίου
- ο πίνακας «Συνθέσεις ακετυλενίου» και το παράδειγμα 2.6