Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Top Top

Νεοελληνική Γλώσσα Β λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Νεοελληνική Γλώσσα Β λυκείου Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα Β λυκείου Γενικής Παιδείας

Β λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/ekthesi_B_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 2 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Σαλασίδου Σοφία - Καραδήμου Νικολέτα
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Έκφραση - Έκθεση  Β λυκείου γενικής παιδείας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Έκφραση Έκθεση Β λυκείου  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αρετάκη Επιστήμη  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
Για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Β΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο - Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο, αλλά και ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν και
δ) Κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές για την ανάπτυξη γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων (βλ. ενδεικτικοί διαδικτυακοί πόροι)