Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Top Top

Αλγεβρα Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Αλγεβρα Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Αλγεβρα Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Α λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/algebra_A_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 2 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Ατρείδου Σοφία, Παυλίδου Πολυξένη
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Άλγεβρα Α λυκείου γενικής παιδείας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Άλγεβρα Α λυκείου  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μουρατίδης Κωνσταντίνος, Παυλιδου Πολυξένη  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
Εισαγωγικό κεφάλαιο
Ε.2 Σύνολα
Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί
2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους
2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)
Κεφ.3ο: Εξισώσεις
3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού
3.2 Η Εξίσωση x^ν=α
3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού
Κεφ.4ο: Ανισώσεις
4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού
4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού
Κεφ.5ο: Πρόοδοι
5.1 Ακολουθίες
5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής
προόδου )
5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής
προόδου )
Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων
6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης
6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)
Κεφ.7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων
7.1 Μελέτη της Συνάρτησης: f(x)= αx^2
7.3 Μελέτη της Συνάρτησης: f(x)= αx^2+βx+γ
ΑΣΚΗΣΗ 1
ΑΣΚΗΣΗ 2
ΑΣΚΗΣΗ 3
ΑΣΚΗΣΗ 4
ΑΣΚΗΣΗ 5
ΑΣΚΗΣΗ 6
ΑΣΚΗΣΗ 7
ΑΣΚΗΣΗ 8