Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Top Top

Νεοελληνική Γλώσσα Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Νεοελληνική Γλώσσα Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Α λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/ekthesi_A_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 2 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Σαλασίδου Σοφία
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Έκφραση - Έκθεση  Α λυκείου γενικής παιδείας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Έκφραση Έκθεση Α λυκείου  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Φιλολογική ομάδα  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
Για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου ως διδακτικά εγχειρίδια θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:
α) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου
β) Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου
γ) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο
δ) Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι ενδείκνυνται, επίσης, να αξιοποιηθούν, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης, επίκαιρα κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές.
Επισήμανση: Η διδασκαλία δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί την πορεία του εγχειριδίου, με γραμμικό τρόπο. Ο διδάσκων/η διδάσκουσα αξιοποιεί δημιουργικά το σχολικό βιβλίο και, σύμφωνα με τους στόχους που θέτει και τον διαθέσιμο πραγματικό διδακτικό χρόνο, διαμορφώνει διδακτικές “διαδρομές” προσαρμόζοντας τις ακολουθούμενες πρακτικές (φύλλα εργασίας, δραστηριότητες, σχέδια εργασίας, κ.λπ.) στο γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών/τριών.