Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Top Top

Φυσική Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Φυσική Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Φυσική Α λυκείου Γενικής Παιδείας

Α λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/physics_A_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Ατρείδης Βασίλης, Ατρείδου Σοφία
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Φυσική Α λυκείου γενικής παιδείας
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Θέματα φυσικής Α λυκείου γενικής παιδείας  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ατρείδης Βασίλης, Ατρείδου Σοφία  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ:
Απαραίτητες εισαγωγικές γνώσεις:
Β. Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη
Γ. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I.
Δ. Διαστάσεις
Η. Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής
Δεδομένου ότι τα Β και Γ είναι γνωστά από το Γυμνάσιο, να δοθεί έμφαση μόνο στα μεγέθη/μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα και στα συνήθως χρησιμοποιούμενα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων των μεγεθών.
1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ
1.1.1 Ύλη και κίνηση
1.1.2 Ο προσδιορισμός της θέσης ενός σωματίου
1.1.3 Οι έννοιες της χρονικής στιγμής, του συμβάντος και της χρονικής διάρκειας
1.1.4 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα
1.1.5 Η έννοια της ταχύτητας στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
1.1.6 Η έννοια της μέσης ταχύτητας
1.1.7 Η έννοια της στιγμιαίας ταχύτητας
1.1.8 Η έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
1.1.9 Οι εξισώσεις προσδιορισμού της ταχύτητας και της θέσης ενός κινητού στην ευθύγραμμη ομαλά
μεταβαλλόμενη κίνηση
Να μη δοθεί έμφαση στην απόδειξη της εξίσωσης κίνησης στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (σχέση 1.1.10).
1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
1.2.1 Η έννοια της δύναμης
1.2.2 Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων
1.2.3 Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα
1.2.4 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ή Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής
1.2.5 Η έννοια του βάρους
1.2.6 Η έννοια της μάζας
1.2.7 Η ελεύθερη πτώση των σωμάτων
1.3 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1.3.1 Τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Νόμος Δράσης - Αντίδρασης
1.3.2 Δυνάμεις από επαφή και από απόσταση
1.3.3 Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο
1.3.4 Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες
1.3.5 Σύνθεση πολλών ομοεπιπέδων δυνάμεων
1.3.6 Ισορροπία ομοεπιπέδων δυνάμεων
1.3.7 Ο νόμος της τριβής
1.3.9 Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα σε διανυσματική και σε αλγεβρική μορφή
(1) Η ανάλυση δύναμης σε άξονες (όπως κατά την κίνηση σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο ή στο 2ο παράδειγμα της υποενότητας 1.3.6 ή στο παράδειγμα της 1.3.9) απαιτείται για την λογική δομή του κεφαλαίου. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η ενασχόληση με μεγάλο αριθμό ασκήσεων/προβλημάτων ή με προβλήματα υψηλού βαθμού δυσκολίας.
(2) Να μη διδαχθούν ασκήσεις με τροχαλία.
2.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1.1 Η έννοια του έργου
Να μη διδαχθεί το τμήμα (iii) της υποενότητας, δηλαδή το έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου.
2.1.2 Έργο βάρους και μεταβολή της κινητικής ενέργειας
Να μη δοθεί έμφαση στην απόδειξη του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας, αλλά σε εφαρμογές του.
2.1.3 Η δυναμική ενέργεια
Να διδαχθεί από την αρχή έως και τη σχέση (2.1.8).
2.1.4 Η μηχανική ενέργεια
Να διδαχθεί από την αρχή έως και τα έντονα γράμματα: Αν ένα σώμα κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του η μηχανική του ενέργεια παραμένει συνεχώς σταθερή.
2.1.6 Η ισχύς