Δευτέρα 12 Απριλίου 2021

Top Top

Κοινωνιολογία Γ λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Κοινωνιολογία Γ λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κοινωνιολογία Γ λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/sociology.png
  • Διαγωνίσματα : 7
  • Διδασκαλία : 3 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Καραδήμου Νικολέτα
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Κοινωνικολογία Γ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Κοινωνιολογία Γ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Καραδήμου Νικολέτα  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Ωρίωνας

ΥΛΗ
Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
1.1 Η γέννηση της κοινωνιολογίας
1.1.1 Αντικείμενο της Κοινωνιολογίας
1.2 Κοινωνιολογική θεώρηση
1.2.1 Ένα παράδειγμα εφαρμογής της «κοινωνιολογι-κής φαντασίας»
1.2.2 Οι θεμελιωτές της Κοινωνιολογίας
1.2.3 Κοινωνιολογικές σχολές
1.3 Η διεπιστημονική προσέγγισηΚεφάλαιο
2: ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας
2.2 Σύγχρονες κοινωνίες
2.2.1 Τα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών
Κεφάλαιο  3:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ
3.1 Οι στόχοι της κοινωνικοποίησης και η σημασία του κοινωνικού περιβάλλοντος για τον άνθρωπο
3.2 Ανάπτυξη του κοινωνικού εαυτού - Οι διαφορετικές προσεγγίσεις
3.3 Φορείς κοινωνικοποίησης
3.3.1 Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης
3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης
3.4 Κοινωνικός έλεγχος - Μορφές κοινωνικού ελέγχου
3.5 Η κοινωνικοποίηση ως συνεχής διαδικασία κοινω-νικής μάθησης
Κεφάλαιο 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5.1 Ο ρόλος της εκπαίδευσης
5.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας
5.2.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής της κοινωνίας
5.2.2 Η εκπαίδευση ως παράγοντας αλλαγής της κοινωνίας
5.3 Εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας. Η σχέση γνώσης και πληροφορίας
Κεφάλαιο 6. ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙ-ΣΟΤΗΤΕΣ
6.1 Ο ρόλος της εργασίας στη ζωή των ανθρώπων
6.1.1 Οργάνωση της παραγωγής και μορφές εργασίας
6.1.2 Νέες μορφές απασχόλησης
6.2 Φτώχεια, πλούτος, κοινωνική διαστρωμάτωση και συνέπειες
6.2.1 Κοινωνική διαστρωμάτωση, κοινωνικές ανισότητες
6.2.3 Συνέπειες ανεργίας, φτώχειας και ανισοτήτων
6.2.4 Παιδική εργασία
6.3 Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, της φτώχειας και της ανεργίαςΚεφάλαιο
7. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
7.1 Κοινωνίες με ή χωρίς κρατική οργάνωση - Θεωρη-τική προσέγγιση
7.1.1 Μορφές εξουσίας
7.1.2 Συγκρότηση του έθνους-κράτους και συστήματα διακυβέρνησης
7.2 Κοινωνικές βάσεις της εξουσίας
7.3 Πολιτική συμπεριφορά και κοινωνικοί παράγοντες που την επηρεάζουν
7.3.1 Πολιτικά κόμματα
7.3.2 Ομάδες συμφερόντων
7.3.4 Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά
7.4 Πολιτική αλλοτρίωσηΚεφάλαιο
9. ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΒΑ-ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
9.1 Οι έννοιες της παραβατικότητας και της εγκλημα-τικότητας - Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο
9.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις της αποκλίνουσας συμπεριφοράς - Δύο κοινωνιολογικές οπτικές
9.2.1 Θεωρίες της συναίνεσης: ανομία και κοινωνική οικολογία
9.2.2 Θεωρίες της σύγκρουσης για την αποκλίνουσα συμπεριφορά
9.3  Η  αντιμετώπιση  της  παραβατικότητας  και  της  εγκληματικότητας: σωφρονισμός, κοινωνική επανένταξη και πρόληψη
9.3.2 Πρόληψη της παραβατικότητας-εγκληματικό-τηταςΚεφάλαιο 10 ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
10.1 Ετερότητα, πολιτισμικές διαφορές και υποκουλ-τούρες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία
10.1.1 Μετακινήσεις πληθυσμών (μετανάστευση -παλιννόστηση)
10.1.2 Διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και μειονό-τητες στις σύγχρονες κοινωνίες
10.2 Προκατάληψη και ρατσισμός
10.2.1 Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, σοβινισμός
10.2.2 Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού
10.3 Πόλεμος, τρομοκρατία: μορφές, αίτια και συνέπειες
10.3.1 Πόλεμος
10.3.2  Τρομοκρατία
10.3.3 Συνέπειες και αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
10.4 Αντιμετώπιση της προκατάληψης και της οργανωμένης βίας