Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Top Top

Μαθηματικά Γ λυκείου Θετικών - Οικονομίας

Αρχική   /   Προγράμματα σπουδών  /  Μαθηματικά Γ λυκείου Θετικών - Οικονομίας

Μαθηματικά Γ λυκείου Θετικών - Οικονομίας

Γ λυκείου
https://www.orionas.edu.gr/gallery/Images/course_images/math_C_lykeiou.jpg
  • Διαγωνίσματα : 14
  • Διδασκαλία : 6 ώρες

Περιγραφή μαθήματος


ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ: Μουρατίδης Κωνσταντίνος - Παπαδόπουλος Δημήτρης
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά Γ λυκείου θετικών σπουδών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Μαθηματικά Γ λυκείου θετικών σπουδών  -  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μπάρλας Τάσος  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Μπάρλας

ΥΛΗ:
Κεφάλαιο 1: Όριο -Συνέχεια συνάρτησης
1.1 Πραγματικοί αριθμοί.
1.2 Συναρτήσεις.
1.3 Μονότονες συναρτήσεις-Αντίστροφη συνάρτηση.
1.4 Όριο συνάρτησης στο Χο
1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου "Τριγωνομετρικά όρια"
1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο Χο.
1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.
1.8 Συνέχεια συνάρτησης.
Κεφάλαιο 2: Διαφορικός Λογισμός
2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο "Κατακόρυφη εφαπτομένη"
2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)΄=συνχ και (συνχ)΄= -ημχ)
2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.
2.4 Ρυθμός μεταβολής.
2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.
2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.
2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το θεώρημα της σελίδας 146 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).
2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).
2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.
2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.
Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμό
3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος "Αρχική συνάρτηση" που θα συνοδεύτεται από πίνακα παραγουσών συναρτήσεων ο οποίος θα περιλαμβάνεται στις διδακτικές οδηγίες)
3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα
3.5. Η συνάρτηση - ολοκλήρωμα F(x)
3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3.