Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019

Top Top

Η ομάδα μας

Αρχική   /   Η ομάδα μας

Ατρείδου Σοφία

Καθηγήτρια Φυσικής

Προδρομίδης Γιάννης

Καθηγητής Πληροφορικής

Παρδάλης Χρήστος

Καθηγητής Πληροφορικής

Μπάμος Στέφανος

Καθηγητής Οικονομικών

Αρετάκη Επιστήμη

Καθηγήτρια Φιλόλογος

Ατρείδης Γιώργος

Διεύθυνση Σπουδών

Ατρείδης Βασίλης

Διεύθυνση Σπουδών

Παυλίδου Πολυξένη

Καθηγήτρια Μαθηματικών

Τσαγκαρλή Βίβιαν

Καθηγήτρια Φιλόλογος

Δέλλιου Ιωάννα

Καθηγήτρια Βιολογίας

Καραδήμου Νικολέτα

Καθηγήτρια Φιλόλογος

Μπίκης Νίκος

Καθηγητής Μαθηματικών

Μελλίδης Κυριάκος

Καθηγητής Βιολογίας

Μπασγιουράκη Εμμανουέλα

Καθηγήτρια Χημείας

Παπαδόπουλος Δημήτρης

Καθηγητής Μαθηματικών

Γιαννόπουλος Νίκος

Καθηγητής Χημείας

Σαλασίδου Σοφία

Καθηγήτρια Φιλόλογος

Μουρατίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Μαθηματικών