Τελευταίες καταχωρήσεις


Η Άσκηση Του Μήνα Β Λυκείου

Η Άσκηση Του Μήνα Β Λυκείου

Επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε την άσκηση που...

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στην κίνηση ενός στερεού σώματος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες....

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Κρούσεις, καμπυλόγραμμες κινήσεις, ηλεκτρικό πεδίο

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Οι χρονικοί ρυθμοί μεταβολής έχουν σαν ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t. Αυτοί...

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Κρούσεις, καμπυλόγραμμες κινήσεις, ηλεκτρικό πεδίο

Συνδυαστικό θέμα Δ 24/05/2020

Συνδυαστικό θέμα Δ 24/05/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: Καμπυλόγραμμες κινήσεις, ορμή, κρούσεις,...

Ορμή - κρούση Β θέματα

Ορμή - κρούση Β θέματα

Ερωτήσεις Β θέματα (επιλογής και δικαιολόγησης) στην ορμή και κρούση. Κάποιες...

Συνδυαστικό θέμα Δ 25/03/2020

Συνδυαστικό θέμα Δ 25/03/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: Καμπυλόγραμμες κινήσεις, κρούσεις, ηλεκτρικό...

Συνδυαστικό θέμα Δ 21/11/2019

Συνδυαστικό θέμα Δ 21/11/2019

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: Ορμή, κρούσεις

Συνδυαστικό θέμα Δ 28/02/2019

Συνδυαστικό θέμα Δ 28/02/2019

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: Ορμή, κρούσεις

Συνδυαστικό θέμα Δ 12/04/2018

Συνδυαστικό θέμα Δ 12/04/2018

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: ορμή, κρούσεις

Κριτήριο Αξιολόγησης 04/04/2018

Κριτήριο Αξιολόγησης 04/04/2018

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Οριζόντια βολή, καμπυλόγραμμες κινήσεις, κρούσεις,...

TOP