Τελευταίες καταχωρήσεις


Η Άσκηση Του Μήνα Γ Λυκείου

Η Άσκηση Του Μήνα Γ Λυκείου

Επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε την άσκηση που...

Κριτήριο Αξιολόγησης 26/04/2022

Κριτήριο Αξιολόγησης 26/04/2022

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Κριτήριο Αξιολόγησης 03/01/2022

Κριτήριο Αξιολόγησης 03/01/2022

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στη στροφική κίνηση ενός στερεού σώματος

Η στατική τριβή στην κίνηση ενός στερεού σώματος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες....

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 06/05/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Ο χρονικός ρυθμός μεταβολής στη φυσική

Οι χρονικοί ρυθμοί μεταβολής έχουν σαν ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t. Αυτοί...

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 20/03/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Κριτήριο Αξιολόγησης 04/01/2021

Κριτήριο Αξιολόγησης 04/01/2021

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση, απλή αρμονική...

Κριτήριο Αξιολόγησης 10/12/2020

Κριτήριο Αξιολόγησης 10/12/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός

Κριτήριο Αξιολόγησης 31/10/2020

Κριτήριο Αξιολόγησης 31/10/2020

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΥΛΗ: Ορμή, κρούσεις, ηλεκτρομαγνητισμός, απλή αρμονική...

Ορμή - κρούση Β θέματα

Ορμή - κρούση Β θέματα

Ερωτήσεις Β θέματα (επιλογής και δικαιολόγησης) στην ορμή και κρούση. Κάποιες...

Συνδυαστικό θέμα Δ 10/04/20

Συνδυαστικό θέμα Δ 10/04/20

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΘΕΜΑ Δ. ΥΛΗ: Ηλεκτρομαγνητισμός, ορμή - κρούση

TOP